הזמנת משחק משולש | לייזר טאג פולג | הבונים 4 נתניה | Laser Tag Poleg

הזמנת משחק משולש

60 דק'

(20 דק' + 20 דק' + 20 דק')