הזמנת משחק משולש

60 דק'

(20 דק' + 20 דק' + 20 דק')