אנו מצטערים, חדר הבריחה
הבריחה מונציה - נסגר

אך במקומו תוכלו להנות מהלייזר טאג שלנו ומהחדר החדש שפתחנו:
דו-קרב אבירים!